Thơ,  Tranh Thơ

Tranh Thơ GIÓ HÁT

         GIÓ HÁT

 

LƯỚT  NGHÌN  NÚI CAO QUA TRƯỜNG GIANG BÁT NGÁT,

GIÓ ĐẨY SÓNG CỒN DẬY BIỂN LỚN XA XĂM.

GIÓ HÃY CẤT LỜI CÙNG TA LÊN TIẾNG HÁT

RẰNG: TA YÊU NGƯỜI YÊU MÃI ĐẾN TRĂM NĂM.

 

               UYÊN THUÝ LÂM