Thơ,  Tranh Thơ

TRĂNG THỀ

Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây,
Soi tỏ trần gian bao tháng ngày.
Ai ước ai nguyền lời ngọc chuốt
Thề xưa trăng chứng giữa trời mây.                     

UYÊN THÚY LÂM

              Tranh Thơ  TRĂNG THỀ