Thơ

Tranh Thơ: TRÒ CHƠI THỜI THƠ DẠI ( Đ L )

 

 

 

    TRÒ CHƠI THỜI THƠ DẠI

 

Sân đình bọn trẻ tập cung đao, 

Tan học rủ nhau tranh thấp cao.

Tráng Sĩ, Công Nương vào trận chiến

Cờ lau, kiếm gỗ dậy ba đào.

Nhiều khi thua trận, tàn binh giáp,

Lắm lúc dỗi hờn, biết tính sao?!

Em có còn trong tim hình bóng?

Trời thơ phơ phất mảnh nhung bào…

 

     UYÊN THÚY LÂM