Thơ

BIỀN BIỆT BÓNG THỜI GIAN

Ta chờ nhau đã mấy xuân sang,
Đợi đến cỏ hoa sắc úa vàng.
Nắng xuống ven đồi sim tím rụng
Chiều lên bản dốc khói lam tan.
Trăm năm thầm nguyện nên duyên thắm,
Một phút đơn sai để ngỡ ngàng.
Đời chẳng như lòng người ước vọng,
Mảnh tình biền biệt bóng thời gian.

UYÊN THÚY LÂM
10 / 2014