Thơ

CHIẾC LÁ VỀ ĐÂU

Tặng VH Hoàng Linh

Chiếc lá vàng khô gió cuốn rơi,
Bay về đâu xa tít chân trời?
Đầu xuân cành biếc vươn tươi tốt
Thu đến lá tàn héo tả tơi.
Chớp bể thương người xưa bến cũ,
Mưa nguồn lắng tiếng mẹ à ơi !
Nhân sinh như lá mùa giông bão,
Trôi dạt về đâu giấc mộng đời…

UYÊN THÚY LÂM
9 / 26 / 2014