Thơ

Thơ CHIẾC LÁ VỀ ĐÂU

 

  Chiếc lá vàng khô gió cuốn rơi

  Bay về đâu xa tít chân trời.

  Đầu xuân cành biếc vươn tươi tốt

  Đông đến lá tàn héo tả tơi.

  Chớp bể thương người xưa bến cũ,

  Mưa nguồn lắng tiếng Mẹ à ơi.

  Nhân sinh như lá mùa giông bão

  Trôi giạt về đâu giấc mộng đời.

               UYÊN THÚY LÂM