Thơ

ĐÔI TA

 

Đôi ta như bóng với hình,

Duyên mai trúc đã nguyện gìn giữ lâu.

Dành cho nhau nghĩa ân sâu

Chọn lời dấu ái thắm câu nghĩa tình.

Nói chi những ý bất bình

Đau lòng gỗ đá, trôi nhanh tháng ngày.

Sông biển rộng, ân tình phai

Nhớ lời vàng đá, tiếc ngày còn nhau…

                                    UYÊN THÚY LÂM

  

    XUÂN DÂN CHỦ

Xuân này Dân Chủ ngát trời thơ,

Người Việt bao năm đã đợi chờ.

Mắt biếc tuổi hồng bừng khát vọng

Môi tươi dáng ngọc dậy niềm mơ.

Giang sơn hoa gấm thôi chia cách

Tổ Quốc thiêng liêng chẳng nhạt mờ.

Tuổi trẻ Việt Nam vào đại cuộc

Xuân này Dân Chủ ngát trời thơ.

                                              UYÊN THÚY LÂM