Thơ,  Tranh Thơ

TranhThơ và Thơ ÂN TRI NGỘ

 

       Tranh Thơ Ân Tri Ngộ

 Bài Thơ   

              ÂN TRI NGỘ

       Đầu sông dõi mắt trông tìm

Cuối sông con nước triền miên xa nguồn.

       Tôi xa em mấy dặm trường

Mà hồn thơ vẫn chung đường bên nhau.

       Cách trăm sông, vạn nhịp cầu

Ân tình mãi đẹp cho dù nắng mưa

       Hỏi người lòng khắc ghi chưa?

Ân Tri Ngộ tự ngàn xưa đến giờ…

 

      Xuôi về đâu vạn chuyến đò

Đôi tâm hồn đến Bến mơ trùng phùng.

       Trong chia cách vẫn mặn nồng,

Trong ly tan vẫn, tình không đổi dời.

      Mai sau chia biệt hướng đời,

Lời trăm năm đã trao người còn ghi…

          UYÊN THÚY LÂM