Thơ

Thơ và Tranh TRI ÂM

           TRI ÂM

 

Sớm mai nắng rọi qua song cửa

Màu nắng hắt lên ánh rạng ngời

Ngày mới trải thơm trên áo lụa

Đóa hồng bừng nở sắc hồng tươi.

 

Trong lành buổi sáng đàn chim nhỏ

Bay đến từ lâu ríu rít ca.

Líu lo bên giàn hoa giấy đỏ

Thức niềm rung động nỗi vui hòa.

 

Kể nhau nghe giấc mơ đằm thắm

Em cười thấm mệt kiếp nhân sinh.

Vừa dậy bình minh làn nắng ấm

Vui lên Em, đi nốt dặm trình!

 

Vì ở bên Em luôn có ta,

Vọng từ tiền kiếp tháng năm xa.

Ngược xuôi trong cõi người muôn lối

Vẫn tìm nhau kết mối giao hòa.

 

Em có hay rằng như sáng nay

Một màu lá nõn, vầng mây bay.

Đẹp hơn vì có lời Em ngỏ

Một chút tâm tình như rượu say.

 

Suối đã tìm sông ra với biển

Trăm con lạch nhỏ hát xuôi dòng.

Dẫu cuộc phù sinh như thoáng mộng

Vui ý đời trong nghĩa ” Tri Âm ”

 

         UYÊN THÚY LÂM