Thơ,  Video

Video TRĂNG NGÀ CHUNG SOI

 

   TRĂNG NGÀ CHUNG SOI

Canh khuya lâu rồi

Em còn đâu đó.

Lòng ta bồi hồi

Thì thầm tiếng gió

Thơm ngát vườn hương

Vầng trăng mờ tỏ

Ánh sao soi đường,

Ta về chung ngõ

Hoàng lan mấy độ

Vương vấn tình ai.

Canh khuya lòng chợt u hoài,

Trăm năm em ngự trang đài hồn ta.

Đường trần ngày tháng phôi pha

Duyên mai trúc hẹn Trăng Ngà Chung Soi.

        UYÊN THÚY LÂM