Thơ,  Tranh Thơ

Tranh Thơ GIÒNG XANH

GIÒNG XANH

Mùa xuân hẹn thu về em trở lại,

Ta nhìn nhau trong bóng nước mơ màng.

Nước chảy mãi bởi vì xuân trở lại

Với giòng trong em hẹn ở bên đường….

BÙI GIÁNG