Tranh Thơ

ĐIỆU HOÀI LANG – Tranh Thơ UTL

 

   Em thương ơi! Trăng Nước Bến Bờ Xưa,

   Còn vang vọng Điệu Hoài Lang thuở trước.

   Em với tôi hai phương đời xuôi ngược

   Sắt se lòng trọn kiếp nhớ thương nhau.

 

                              UYÊN THÚY LÂM

               Trích Thi Tập  TRĂNG NƯỚC BẾN BỜ XƯA