Thơ

ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN

Người đi muôn hướng về trăm phương 
Giá lạnh tàn đông tuyết ngập đường.
Cố quốc mịt mờ tin nhạn vắng
Quê người hiu hắt gió mưa sương.

Thương sao dáng Mẹ lo tần tảo
Nhớ quá tình Cha trải dặm trường.
Đằng đẵng bao năm xa chốn cũ
Ảnh hình sông núi mãi còn vương.

Vương vấn Quê hương tiếng gọi mời
Xuân vê hoa thắm nắng reo vui.
Bày mâm ngũ quả mai vàng nở
Nấu bánh chưng xanh tiếng trẻ cười.

Một thuở thanh bình ngân khúc hát
Mấy mùa chinh chiến nhớ chưa vơi.
TỰ DO khát vọng từ muôn thuở
DÂN CHỦ xuân mang đến triệu người.

UYÊN THÚY LÂM