Thơ,  Tranh Thơ

XUÂN THU TRANG PHƯỢNG – Thơ Bùi Giáng

Mùa Xuân hẹn Thu về em trở lại
Ta nhìn nhau trong bóng nước mơ màng.
Nước chảy mãi bởi vì xuân trở lại
Với giòng trong em hẹn ở bên đường.

Em sẽ khóc khi nhìn trong khóe mắt
Thấy một mình người đi lại lang thang.
Còn ghì giữ ân tình trong cỏ nhặt,
Múa vi vu vì hẹn với truông ngàn.

Ta sẽ đợi nghe đời em kể lại,
Thuở xưa kia….Bờ nước ấy xưa kia.
Ta sẽ đợi nghe đời em nói mãi
Bến đời ai vẫn đợi đã chia lìa.

Mùa Xuân hẹn Thu về em trở lại
Bến đời đi còn giữ mãi hay không?
Dòng bất tuyệt xanh ngần xuân thơ dại
Sầu hoang vu, vĩnh hạ vọng non hồng.

           BÙI GIÁNG