Thơ

ÁO VÀNG

 

ÁO EM ÓNG MƯỢT TƠ MỀM
LÒNG ANH CHAN CHỨA VẠN NIỀM THƯƠNG YÊU.
HỒN THU MƯA BỤI PHONG RÊU
ĐÀN TRĂM NĂM VỌNG BAO CHIỀU TÌM NHAU.

UYÊN THUÝ LÂM