Thơ

TRONG MẮT EM

 

 
TRONG MẮT EM

Bây giờ mùa thu gọi về trên gió
Tôi nhìn em qua ngọn nắng lưu ly.
Trong mắt em chân trời đầy máu đỏ
Vinh quang nào réo gọi bước quân đi.Ngày xa xưa trở mình trên hoang sử
Vùng đao binh nhạc ngựa rộn ràng vui.
Em phải biết một đời trai du tử
Có khi nao chôn kiếm ngủ bên trời…

             Thơ ĐA HIỆU