Thơ

VƯƠNG CHIÊU QUÂN BÁI BIỆT HÁN VƯƠNG

VƯƠNG CHIÊU QUÂN BÁI BIỆT HÁN VƯƠNG

 

LỜI DẪN :

Vương Chiêu Quân sinh thời Tây Hán. Với nhan sắc tuyệt mỹ nàng đươc nhập cung hầu hạ Hán Nguyên Đế

Vì nàng không đưa của hối lộ quan viên họa sĩ, nên ảnh nàng bị vẽ xấu đi. Vì vậy nàng chưa bao giờ được gặp mặt Vua. Và Hán Vương không hề biết đến một giai nhân tuyệt sắc có mặt trong hậu cung của mình.

Đến năm 33 trước Công nguyên, Thiền Vu Hung Nô đến kinh đô tỏ ý thần phục Hán Vương. Để đáp lại Hán Vương gã mỹ nữ trong cung cho Thiền Vu Hung Nô.

Biết đươc tin, Vương Chiêu Quân là người tự nguyện xin thực thi ý dịnh của Nhà Vua. Đến lúc này, Hán Vương mới nhận ra nhan sắc tuyệt trần của nàng. Vua vô cùng tiếc nuối, muốn giữ nàng lại, nhưng hôn ước đã định rồi.

Chiêu Quân lạy tạ Hán Vương rồi theo Hô Hàn Tà về phương bắc.

Sử ghi nhận Vương Chiêu Quân là người có công đóng góp lớn lao cho nền hòa bình bền vững giữa Tây Hán và Hung Nô….

   Bài Thơ

CHIÊU QUÂN BÁI BIỆT HÁN VƯƠNG

Hoa niên được lệnh tuyển vào cung,
Xuân nữ về bên đấng Cửu trùng.
Tin đến khấu đầu, ân đất nước
Mừng vui hoài vọng, phút tao phùng.

Rồi chẳng vừa lòng người hoạ ảnh *
Dung nhan tuyệt mỹ hoá thành không!
Tháng năm trôi mãi trong đơn lạnh
Vò võ lãnh cung phận má hồng!

Trăm đoá hoa tươi vườn thượng uyển,
Cành xuân rạng rỡ sắc tươi hồng.
Yến tiệc tưng bừng người trẩy hội
Ai vui, nàng quạnh quẽ cô phòng.

Một đời ngưỡng mộ đấng Quân Vương
Duyên phận làm sao lắm đoạn trường .
Vò võ lãnh cung mình đối bóng
Sủng ái Vua dành ban tứ phương!!

Phương Bắc chúa Thiền Vu cầu kiến
Chọn hiếu hoà Tây Hán – Hung Nô.
Hán Vương ban tặng cho người ngọc
Giao hảo bền lâu giữa Hán – Hồ.

Một đời hoài vọng đấng Quân Vương
“Há Trẫm riêng tây có phụ nường?**
Thân liễu yếu bảo toàn bờ cõi,
Trai hùng đâu chẳng giữ biên cương ?!

Khấu đầu bái biệt Hán Vương ơi!
Thần thiếp đành lưu lạc cuối trời.
Duyên đã bẽ bàng nơi cố quốc
Trông vời đất Bắc gió mưa rơi!…

Nàng về xứ lạ ngôi Vương hậu,
Lòng vẫn u trầm kiếp viễn phương.
Trải hết phận người nơi đất khách
Mong cuối đời về lại cố hương….

UYÊN THÚY LÂM

*Viên quan phụ trách việc họa ảnh các cung nữ dể dâng trình lên Hán Vương tên là Mao Diên Thọ.

** Câu thơ “ Há trẫm riêng tây có phụ nuờng”

là 1 câu thơ trích trong bài thơ

 “ Vua Hán dụ Vuơng Tuờng 

gả cho chúa Thiền Vu”:

“ Hán Hồ dẫu muốn vẹn trăm đường,

Há Trẫm riêng tây có phụ nường.

………………………………………………….

………………………………………………….

Hơn thiệt thôi đừng ai oán nữa

Chờ ngày áo gấm lại hoàn hương.”

Ảnh minh hoa: NGƯỜI CUNG NỮ VƯƠNG CHIÊU QUAN TUYỆT SẮC
Hình Tượng mỹ nhân VƯƠNG CHIÊU QUÂN
Hình ảnh giai nhân VƯƠNG CHIÊU QUÂN trong phim ảnh Trung Hoa
Tượng VƯƠNG CHIÊU QUÂN được tạc bằng đá trắng trong khu lăng mộ của bà.