Thơ,  Tranh Thơ

ANH THƯ NƯỚC VIỆT Thơ và Tranh

  

       ANH THƯ NƯỚC VIỆT

   ( Anh Thư NGUYỄN THỊ GIANG )

 

Bên người hào kiệt có CÔ GIANG

Vận nước tơ duyên gẫy giữa đàng.

Nghĩa lớn chàng xông pha trước giặc

Tình riêng thiếp phải liệu chu toàn.

Lưỡi dao YÊN BÁI đền ơn nước

Tiếng súng ĐỀN HÙNG huyết lệ tràn.

“Vạn Tuế Việt Nam” lời bất khuất

Ngàn sau thanh sử rạng ngời trang.

 

          UYÊN THÚY LÂM 

 

      CA NGỢI CÔ GIANG

 

Tình chồng nợ Đảng, gánh gian san.

Thác xuống tuyền đài hận chửa tan.

Xương trắng nêu cao gương hiếu nghĩa

Máu hồng in thắm chữ trung can.

Ngàn năm Tổ Quốc ghi ơn mãi

Một thác tình chung nghĩa trả toàn.

Thành bại mặc ai người nghị luận

Muôn nghìn năm để tiếng Cô Giang.

 

         Tác giả   VÔ  DANH

 

                    Tranh Thơ  ANH THƯ NƯỚC VIỆT