Thơ

Mừng Đón Noel

Họa Thơ VH Song Phượngnoel

Đèn vui thắp sáng trước muôn nhà
Cánh thiệp bay về từ chốn xa
Nhớ đến người thân chưa gặp lại
Nghĩ về em cháu sẽ chia quà
Vang vang cung Thánh cao câu hát
Lồng lộng tầng Trời nhã nhạc ca
Nhân loại đón mừng ân Giáng Thế
Đất lành Chúa đến ngập tràn hoa.

UYÊN THÚY LÂM

( 12 / 19 /2011 )