Thơ

Thơ TRĂNG THỀ

 

TRĂNG THỀ

     Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây,

     Soi tỏ trần gian bao tháng ngày.

     Ai ước ai nguyền lời ngọc chuốc

     Thề xưa trăng chứng giữa trời mây.

UYÊN THUÝ LÂM