Thơ

TUỔI THANH TÂN

 

 

Trải từ thuở tâm tình tha thiết,
Tuổi Thanh Tân thao thức trông tìm.
Thường thấy tự trời trong thu tiết
Thấy thương thầm, thương thật, thương thêm.

Ta thường theo tiếng thầm thơ thẩn,
Thật thanh tao tuổi thuở trốn tìm.
Từng thu trao tình thương thắm thiết,
Thẩn thờ trông, trăng trải trước thềm.

Ta thường thấy tâm tình thơ thới,
Trăng Trung Thu thuở tuổi thần tiên.
Tình thoát tục tựa trăng trong trẻo
Trăng tịnh tâm tròn trịa tinh tuyền.

Thương trong tim, tình từ tư tưởng
Trân trọng từ tâm trí thênh thang.
Thu trăn trở thả thuyền thanh thoát
Tiếng thơ theo tâm thức tuôn tràn!

Trôi từ tận tiền thân thuở trước,
Theo thăng trầm thăm thẳm tình thơ.
Trông trời Tây trăng tàn thu tịnh,
Thương thế trần, trăn trở thiên thu ./.

UYÊN THUÝ LÂM