Video

Video TÌM NHAU

 

TÌM NHAU

Tìm trăm phương mỏi cánh chim

Vượt qua ải Bắc, xuôi thuyền sông Nam.

Rừng sâu núi thẫm sương lam

Ân tình mấy độ sắc hương mặn nồng

Trách ai ngày tháng phiêu bồng.

Để người năm cũ còn  phong nụ cười.

************

Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc mà tìm biển Nam

Tìm trong nắng đục chiều lam

Rêu phong tuế nguyệt,dạ lan hương nồng.

Hỏi thăm mây có bềnh bồng

Hoa đào vẫn cợt, gió đông vẫn cười.

 

UYÊN THÚY LÂM