Thơ

Thiên Thu

Lặng nhìn nhau đi anh
Nhìn nhau xin đừng nói
Nhìn thôi người đừng hỏi
Tình mình sao mong manh.

Chiều đang rơi ngoài xa
Và chiều rơi trong mắt
Chậm đi ánh nắng tà
Cho mình còn đối mặt.

Ngày xưa em đâu biết
Anh như áng mây ngàn
Yêu thương rồi ly biệt
Tình tựa bóng trăng tan!

Tuổi hoa niên anh đến
Trao em giấc mộng đầu
Rồi tàu không đổ bến
Anh biền biệt nơi đâu ?…

Trùng điệp sóng thời gian
Không xóa mờ hình bóng
Tháng năm chừng lắng đọng
Thương nhớ tuổi son vàng.

Mai anh về phương nao ?
Xót xa lần chia biệt
Anh nào đâu có biết
Tình em vào Thiên Thu…

UYÊN THÚY LÂM