Thơ,  Tranh Thơ

ĐIỆU HOÀI LANG

 

       ĐIỆU HOÀI LANG

Em thương ơi, Trăng Nước Bến Bờ Xưa,

Còn vang vọng Điệu Hoài Lang thuở trước.

Em với Anh hai phương đời xuôi ngược  

Sắt se lòng trọn kiếp nhớ thương nhau.

 

         UYÊN THUÝ LÂM