Thơ,  Tranh Thơ

Lầu Hoàng Hạc

LẦU HOÀNG HẠC

CỐ NHÂN CƯỠI HẠC BAY XA RỒI,
LẦU HẠC CHƠ VƠ ĐỨNG GIỮA TRỜI.
HẠC MỘT LẦN ĐI KHÔNG TRỞ LẠI
NGÀN NĂM MÂY TRẮNG LỮNG LỜ TRÔI.
HÁN DUƠNG HOE NẮNG HÀNG CÂY SÁNG
ANH VŨ XANH RÌ THẢM CỎ TƯƠI
NGÀY HẾT QUÊ NHÀ ĐÂU KHẮC KHOẢI
TRÊN SÔNG KHÓI SÓNG GỢI SẦU RƠI.

LÂM THUÝ UYÊN